ANUNT - Demontare/dezafectare

SSE EXPLO ROMANIA SRL,  titular al proiectului “Demontare/dezafectare – INSTALATIE MATRICE RC 7192 aflata in conservare, in vederea relocarii” anunta publicul interesat  asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul “Demontare/dezafectare – INSTALATIE MATRICE RC 7192 aflata in conservare, in vederea relocarii”, propus a fi amplasat in judetul BRASOV, municipiul FAGARAS, Platforma Combinat Chimic.


Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3 in zilele de luni-joi intre orele 08:00 si 16:30 si vineri intre orele 08:00 si 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro


Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.